Anulare marca

anulare marca

 

Inregistrarea la OSIM a unei marci poate fi anulata pentru motive absolute (atunci cand semnul nu indeplinea conditiile legale pentru a fi inregistrat ca marca). Marca mai poate fi anulata si pentru motive relative (atunci cand semnul intra in conflict cu drept anterior de proprietate intelectuala).

Motive absolute anulare marci nationale:

a) semnele nu permit a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

b) mărcile sunt lipsite de caracter distinctiv;

c) mărcile sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;

d) mărcile sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii care desemneaza specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanţială produsului;

f) mărcile sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;

g) mărcile conţin o indicaţie geografică pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat;

h) mărcile sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care nu sunt originare din locul indicat;

i) mărcile sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

j) mărcile conţin imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;

k) mărcile cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii

l) mărcile cuprind reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau denumiri si care aparţin organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii;

m) mărcile conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;

n) mărcile conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris.

Motive relative anulare marci nationale:

a) marca este identică cu una anterioară, iar produsele şi serviciile sunt identice;

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie.

c) marca este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, şi dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare;

d) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;

e) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;

f) există un drept anterior, în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

g) marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;

h) marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;

i) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca;

j) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant.

k) daca înregistrarea este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare;

l) daca agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei marci intr-una din tarile Uniunii va cere, fara autorizatia acestui titular, inregistrarea pe propriul sau nume a marcii respective in una sau mai multe din aceste tari, titularul va avea dreptul sa se opuna acestei inregistrari cerute sau sa reclame radierea ei sau, daca legea tarii ingaduie aceasta, sa ceara transferul inregistrarii in favoarea sa, afara de cazul in care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale.

INSTANTA competenta. Atacare decizie OSIM.

Actiunea de anulare marci  se depune la Tribunalul Bucuresti. Sentinta definitiva anuleaza retroactiv dreptul la marca, chiar de la momentul inregistrarii ei, indiferent de cat timp ar dura solutionarea litigiului.

Actiunea nu este conditionata de exercitarea in prealabil a opozitiei sau a contestatiei in fata OSIM. Chiar daca ati utilizat aceste cai si nu le-ati castigat, tot mai puteti formula actiune in anulare a marcii.

Atunci cand,  ulterior respingerii contestatiei in fata OSIM (contestatie administrativa), ati formulat pe calea instantei o actiune de atacare a acesteia (contestatie judiciara) puteti exercita actiunea in anulare atata timp cat nu i se opune autoritatea de lucru judecat.

CALE DE ATAC. Anulare, modificare, casare hotarare judecatoreasca de anulare a marcii.

Curtea de Apel Bucuresti judeca apelurile formulate impotriva sentintelor pronuntate in prima instanta de catre Tribunalul Bucuresti, pronuntand o decizie definitiva, bazata pe motive de nelegalitate si/sau netemeinicie. Impotriva deciziei se pot formula si cai extraordinare de atac, doar pentru motive de nelegatlitate,  prin care aceasta se poate casa sau modifica.

Termen de exercitare a actiunii de anulare marca.

Termenul in care se poate formula o astfel de actiune este de 5 ani de la data inregistrarii marcii. Doar in cazul in care se invoca reaua-credinta, actiunea se poate introduce si peste acest termen (fiind imprescriptibila).

Prejudiciu. Daune acordate pentru anulare marca.

Pentru prejudiciul cauzat ca urmare a inregistrarii marcii ce ulterior a fost anulata, se pot solicita daune.

Magoo Advisor va ofera servicii de reprezentare in fata instantei, prin avocati specializati in dreptul proprietatii industriale, in procedurile de: anulare marca, decadere marca si recuperare prejudiciu.

CITITI AICI DESPRE SITUATIILE IN CARE SE POATE ANULA O MARCA EUROPEANA (MARCA INREGISTRATA IN UNIUNEA EUROPEANA).

Social