Drepturi de autor si drepturi conexe

Servicii și domenii în care activăm:

 • înregistrarea importatorilor, producătorilor, comercianților și distribuitorilor în Registrele naționale
 • înregistrare și radiere puncte de lucru si spatii de depozitare
 • înregistrare de suporturi și aparate în Registrul național al Copiei Private
 •  înscrierea fonogramelor în Registrul Național al Fonogramelor
 • înregistrarea operelor în Registrul Național de Opere
 • înscrierea filmelor cinematografice produse în România, în Registrul Național al Videogramelor
 • înscrierea altor videograme în Registrul Național al Videogramelor
 • înscrierea programelor pentru calculator în Registrul Național al Programelor pentru Calculator
 • reprezentare în fața Organismelor de Gestiune Colectivă (CREDIDAM, UCMR, COPYRO, ARAIEX, DACIN SARA, UPFR, VISARTA, UNART etc)
 • asistență privind drepturile artiștilor interpreți sau executanți
 • litigii privind drepturile de autor
 • recunoașterea drepturilor de autor și obținerea remunerației cuvenite, precum și a despăgubirilor
 • obținerea recunoașterii caracterului de operă (opere de artă grafică sau plastică, opere de arhitectură, opere muzicale, opere dramatice, opere coregrafice, ziare, reviste, interfață pagini web, cursuri e-learning, alte opere)
 • contracte de licență, contracte de editare, contractul de comandă, contracte de cesiune de drepturi patrimoniale de autor, contracte de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală etc
 • regimul modificărilor la softuri open-source (general public license)
 • prestații efectuate sau opere create sub imperiul unui raport de muncă

Social