Model de utilitate

inventie

Cum poate fi protejata o inventie ca model de utilitate?

Un model de utilitate protejează orice invenție tehnică. Nu sunt considerate invenții,  în special: a) descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice; b) creațiile estetice; c) planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, de jocuri sau în domeniul activităților economice, precum și programele de calculator; d) prezentările de informații.

Conditiile pentru inregistrarea unei inventii ca Model de Utilitate

  • să fie nouă;
  • să depășească nivelul simplei îndemânări profesionale
  • să fie susceptibilă de aplicare industrială

Model de Utilitate VS Brevet de inventie

Titularul unei inventii poate solicita un brevet (de inventie) sau  un certificat (de model de utilitate). Alegerea este data de timpul mai îndelungat necesar acordării unui brevet de inventie si costurilor mai ridicate pe care un astfel de act le presupune. De asemenea, o inventie care nu indeplineste toate conditiile legale necesare pentru acordarea unui brevet, poate fi inregistrata ca model de utilitate.

Model de Utilitate VS Model Industrial

Modelul de utilitate protejeaza o creatie in format tridimensional care prezinta si o parte tehnica (se revendica anumite elemente tehnice). Modelul industrial protejeaza si el creatiile in format tridimensional, insa acesta se rezuma la caracteristicile estetice.

Nu pot fi protejate prin înregistrare ca Model de Utilitate:

a) invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătății ori vieții persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziție legală; b) soiurile de plante și rasele de animale; c) invențiile având ca obiect un material biologic; d) invențiile având ca obiect un produs constând într-o substanță chimică sau farmaceutică; e) invențiile având ca obiect un procedeu sau o metodă.

Durata de protectie a unui Model de Utilitate

Durata este de 6 ani, cu începere de la data de depozit, putand fi prelungita de doua ori cu cate doi ani, perioada totala de protectie neputand depasi 10 ani.

Drepturi exclusive acordate titularului unui Model de Utilitate

Modelul de utilitate înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată. Titularul dreptului poate interzice efectuarea fără consimțământul său a oricaruia dintre urmatoarele:

– fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării invenției protejate prin model de utilitate.

Conditia dezvaluirii inventiei

Invenția trebuie să fie dezvăluită în cerere suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.

Transferul drepturilor conferite

Drepturile care decurg din înregistrare pot fi transmise în tot sau în parte. Modelul de utilitate poate face obiectul unei garanții reale sau al unor măsuri de executare silită.

Social