Licentiere marci

Contractul de licenta marca este conventia prin care titularul unei marci (inregistrate) transmite altei persoane dreptul de a folosi acea marca in schimbul unui pret. Nu are loc o transmitere a dreptului de proprietate, marca ramanand in patrimoniul titularului, ci doar o transmitere a dreptului de folosinta pe o anumita perioada si eventual pe un anumit teritoriu.

Pentru a fi opozabila tertilor, licenta produce efecte numai de la data inscrierii in Registrul National al Marcilor. Ea trebuie publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. (BOPI).

Licentiatorul este fie titularul marcii fie uzufructuarul acesteia. In anumite cazuri, licentiatul poate fi la randul lui sub-licentiator. El trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare. Licentiatul poate fi orice persoana care are capacitatea de a contracta.

Licenta poate fi exclusiva sau neexclusiva. Licentiatul care depaseste limitele licentei savarseste acte de contrafacere.

Prin licenta nu se pot transmite mai multe drepturi decat are licentiatorul.

Atunci cand se doreste sa se transmita si secrete de fabrica sau know-how-uri, licenta va fi incorporata intr-un contract de franciza, care este mult mai elaborat decat primul.

Magoo concepe, redacteaza, verifica pentru dvs. contractul de licenta marca sau de franciza si-l inregistreaza la OSIM, OHIM sau pe plan international.

Social