Model si desen industrial

model

Ce este un desen sau model industrial?

Aspectul unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia poate fi protejat ca DESEN SAU MODEL industrial.

Conditii pentru inregistrarea unui desen sau model industrial

 • sa aiba ca scop protejarea aspectului
 • sa fie nou, in sensul sa nu mai fi fost facut public vreun desen sau model identic
 • sa aiba caracter individual
 • sa poata fi reprodus la scara industriala  
 • Building design
 • Lighting design
 • Pattern design
 • Baby cart design
 • Vehicle design
 • Furniture design
 • Watch / jewelry design
 • 3D Character design

Ce nu poate fi inregistrat ca desen – model industrial

Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi  înregistrat.  Pentru apararea drepturilor de proprietate intelectuala in ceea ce priveste functia tehnica a unui produs, consultati pagina Inventie – Model de utilitate.

De asemenea, sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele ale căror destinaţie şi aspect contravin ordinii  publice sau bunelor moravuri.

Cererea va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă asupra careia exista un drept de autor sau orice alt drept de proprietate industrială protejat.

Cererea va fi respinsă, de asemenea, dacă constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter. din Convenţia de la Paris, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter. din Convenţie.

Nu pot fi inregistrate desene sau modele artizanale, care nu pot fi reproduse la scara industriala.


Drepturi oferite prin inregistrarea unui desen sau model industrial:

Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului/modelului şi dreptul de a interzice terţilor utilizarea acestuia.

Cat costa sa inregistrati un desen sau model industrial?

Costurile inregistrarii pornesc de la 1000 lei. Costurile cresc in functie de:

 • numarul desenelor sau modelelor pe care vreti sa le protejati prin aceeasi cerere,
 • lungimea descrierii textului si
 • de publicarea alb-negru sau color a reprezentarilor grafice.

Incalcarea unui drept de proprietate industriala prin inregistrarea unui desen sau model industrial

Titularul unui drept de proprietate intelectuala poate formula opozitie la inregistrare. Termenul este de 3 luni de la data publicarii cererii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. De asemenea, poate formula opozitie orice persoana care constata ca desenul sau modelul:

 • nu este nou,
 • este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice sau
 • solicitantul nu este autorul desenelui/modelului.

La decizia de inregistrare a unui desen sau model se poate formula contestatie in termen de 3 luni de la data publicarii in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Aceasta se solutioneaza de catre o Comisie de reexaminare din cadrul OSIM.

Deciziile Comisiei de reexaminare din cadrul OSIM pot fi contestate la Tribunal. Termenul este de 3 luni de la comunicarea lor. Hotararile judecatoresti pronuntate de Tribunal pot fi atacate in termen de 15 zile de la comunicarea lor.

Social