Logo-ul national, obligatoriu pentru produsele traditionale romanesti

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru protectia consumatorilor au adoptat noul ORDIN Nr. 724/2013-Nr. 1.082/2013-Nr. 360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, aplicabil de la 12.12.2013.

Ordinul “stabileşte condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale. Atestatele eliberate anterior rămân valabile 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Eliberarea noului tip de atestat se face la solicitarea operatorului economic, după verificarea vechiului caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei, cu respectarea normelor impuse prin prezentul ordin.

Produsele tradiţionale se marchează cu un logo naţional prevăzut în anexa. Logoul naţional este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură gestiunea logoului naţional. Drepturile cu privire la logoul naţional nu pot fi transmise decât de către titularul logoului. Logoul naţional nu poate face obiectul unei cesiuni sau al unui gaj ori unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite. Folosirea logoului naţional fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.”

Logo-ul respectiv poate fi inregistrat ca marca (de certificare).
Desi ordinul prevede ca logoul este proprietatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, in lipsa inregistrarii acestuia ca marca, nu se poate considera ca se savarseste un act de contrafacere si fapta respectiva nu se poate pedepsi pe Legea 84/1998. Asta nu inseamna ca actele de folosire fara drept a logo-ului nu ar putea fi sanctionate pe alte cai (contraventionale de exemplu, cu conditia existentei unor prevederi exprese in acest sens).
logo produse traditionale

Social